Privacy Statement

Omgang met uw privacy

cijfer trustpilot

Privacy Statement

1. Inleiding
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Online-Bijles.com B.V., handelend onder de naam Online-Bijles.com, vraagt Online-Bijles.com de gebruiker van diensten om een aantal gegevens te verstrekken. Online-Bijles.com gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Online-Bijles.com. Het doel van dit beleid is dat u begrijpt waarvoor we deze gegevens van u nodig hebben. Ook willen we uitleggen hoe we uw privacy beschermen en welke rechten u heeft betreffende het verzamelen van uw persoonlijke gegevens.

 

2. Doeleinden gegevensverwerking
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Online-Bijles.com wordt u gevraagd om een aantal gegevens in te vullen, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om u in te schrijven en te bereiken. Daarnaast kunnen we zo nu en dan informatie over onze diensten via de e-mail versturen. Hierin stellen we u op de hoogte van zaken die belangrijk zijn voor onze diensten. We hebben daarnaast uw bankgegevens nodig om de betalingen te verwerken en te factureren.

 

3. Gegevensverstrekking aan derden
Wij geven uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden, dit doen wij alleen als dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst die met Online-Bijles.com is gesloten. Ook is het mogelijk dat Online-Bijles.com uw gegevens op grond van een verplichting in verband met de geldende wet- en regelgeving aan derden dient te verstrekken. Zo kan Online-Bijles.com bijvoorbeeld uw gegevens aan een incassobureau verstrekken wanneer meermaals een rekening niet betaald wordt. Online-Bijles.com behoudt het recht om uw gegevens aan de autoriteiten te verstrekken in geval van vermoeden van fraude of misbruik van de diensten.

 

4. Beveiliging van gegevens
Online-Bijles.com zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Online-Bijles.com. Al onze medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt.

 

5. Bewaartermijn van gegevens
Online-Bijles.com bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking van de gegevens. Zolang u klant bij Online-Bijles.com bent bewaren wij uw gegevens. Indien u uw gegevens eerder wil laten verwijderen, heeft u de mogelijkheid uzelf uit te schrijven. Na een uitschrijving zullen we uw gegevens nog maximaal 6 maanden bewaren.

In sommige gevallen is het zo dat Online-Bijles.com uw gegevens wettelijk langer moet bewaren dan bovengenoemde periodes; zoals voor de administratieve bewaarplicht. De gegevens van onze boekhouding moeten we nog 7 jaar bewaren voor de belastingdienst. In dit geval zullen wij de gegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn verwijderen.

 

6. Inzage, corrigeren en verwijderen van gegevens
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die door Online-Bijles.com zijn verwerkt en deze ook aanpassen. U kunt hiervoor gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Neem dan contact met ons op en wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk en maximaal binnen 30 dagen verwerken. Wanneer u uit ons systeem verwijderd wilt worden, kunt u zich uitschrijven bij Online-Bijles.com. Uw gegevens zullen dan zo snel mogelijk, wanneer er geen wettelijke verplichtingen meer zijn om uw gegevens te bewaren, uit het systeem verwijderd worden. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van extra informatie of gerichte aanbiedingen van Online-Bijles.com.

 

7. Wijzigingen
Online-Bijles.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het wordt daarom aanbevolen om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijziging was op 15 oktober 2021.